Đăng nhập fun88 là người chơi dùng tên truy cập và mật khẩu đã đăng ký fun88 trước đó cùng với đường link fun88 để đăng nhập vào nhà cái. Fun88 hướng dẫn người chơi đăng nhập trên máy tính và điện thoại theo nội dung bên dưới.

Đăng nhập fun88 trên máy tính

  • B1. Truy cập vào LINK FUN88
  • B2. Dùng tên truy cập và mật khẩu điền vào form. Sau đó click ĐĂNG NHẬP.
  • B3. Màn hình thông báo đăng nhập thành công nếu bạn nhập đúng trên truy cập và mật khẩu.
đăng nhập fun88
Đăng nhập Fun88 trên máy tính

Đăng nhập fun88 trên điện thoại

  • B1. Truy cập vào FUN88
  • B2. Dùng tên đăng nhập fun88 và mật khẩu điền vào form. Sau đó click đăng nhập.
  • B3. Màn hình thông báo đăng nhập thành công nếu bạn nhập đúng trên truy cập và mật khẩu.
fun88 đăng nhập
Đăng nhập Fun88 trên điện thoại

Sự khác nhau giữa đăng nhập fun88 trên hai loại thiết bị là: về giao diện đăng nhập trên điện thoại khác với giao diện đăng nhập trên máy tính về bố cục. Còn lại các chức năng trên điện thoại và máy tính đều giống nhau.

Ngoài hai cách trên, người chơi có thể tải ứng dụng để đăng nhập vào fun88, mọi chức năng đều giống hoàn toàn với chức năng fun88 trên điện thoại và máy tính.

Trong trường hợp đăng nhập không thành công, người chơi vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn để được hướng dẫn reset lại mật khẩu.